Sortiment

O nás

Naše firma, která tuzemském trhu p?sobí od roku 1994, se zabývá prodejem
podlahových krytin, které i odborn? pokládáme v?etn? rekonstrukce starých podlah
a podklad? stávajících podlah. Využíváme moderních technologií ve stavební chemii
s d?razem na ekologii a zdravotní nezávadnost používaných materiál?.

Naší další prioritou je individuální p?ístup ke každému zákazníkovi, k jeho
pot?ebám a možnostem p?i ?ešení požadavk? na realizaci interiér?.

S každým zákazníkem sjednáváme sch?zku ve firemní prodejn?, kde zákazník
uvede svoje návrhy a požadavky, které potom spole?n? posoudíme a navrhneme
kone?né ?ešení, t?eba i v n?kolika variantách. Po dohod? se zákazníkem provádíme
prohlídku stavby, kde se budou práce provád?t a provádíme zam??ení pop?ípad?
m??ení vlhkosti a klimatických podmínek v daném objektu.
Na každou zakázku je zákazníkovi vypracován p?edb?žný cenový rozpo?et a to
i ve více variantách dle použítých materiál?.
Dále provádíme komplexní rekonstrukce  a vybavování interier? v?etn? elektro-
instalací, zabezpe?ovací techniky, instalace voda – topení a veškeré stavební práce.

Naší snahou je maximální spokojenost zákazníka.

 

Služby

maskot